Farmářské trhy 2020

Výrobky si také můžete koupit na trzích:

-Zámecké trhy Doudleby nad Orlicí 1x za měsíc v neděli (5.4.,17.5.,14.6.,19.7.,16.8.,13.9., 18.10.,15.11.,13.12.)

Novinky

Přehled prodejců

1. Zákys, ochucený zákys a tvaroh si můžete koupit v některých prodejnách konzum v okresech Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou.
2. Téměř všechny naše výrobky zakoupíte v cukrárně na náměstí v Rokytnici v Orlických horách.
3. Vybrané produkty v prodejně Masoeko Letohrad. Novinky Novinky Novinky
Logo - Královohradecký kraj
?

Dotace z PRV

Projekt:

NÁKUP DOJÍCÍHO ROBOTA

je spolufinancován Evropskou unií.

Z programu rozvoje venkova
Operace 4.1.1. Investice do zemědělských podniků
Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku
a investice vedoucí ke zlepšení životních podmínek zvířat.

Projekt:

NÁKUP POJÍZDNÉ PRODEJNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Z programu rozvoje venkova
Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Cílem je vývoj a zavádění inovací.
Příjemce dotace: Pácha Jiří, Rokytnice v Orlických horách
logo-eu
Logo MZe - bez CRPRV_logo